Κριαρίδη Γαλήνη

Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη 57013

6980363032

kriaridi@gmail.com